We would like to thank all of our supporters

2011/1/1~2019/7/31

Ryuji Ueno Foundation

Shuji Mihori

$2000~

Scott Allen (Non members)

$1000~

Akiko Murai (Non members)

Edward Arcari

Kanako Yamashita

Keiko Kitazawa

Keiko Honda

Kyoko Matsuda

Naoko Arcari

$500~

Chieko Mihori

E. T.

Shoko Masuda

Reiko Hirai

$250~

Chizuko Imado

Hiroko Tamanaha

Masako Koike

Ruriko Yamakawa

Yasuo Koike

Yasuko Hara

Yoshiko Hardick

茶の湯 表千家不審菴 ホームページ: 

www.omotesenke.jp

Chanoyu Omotesenke Fushin'an Main website:

www.omotesenke.jp/english/tobira.html

© 2019 by Omotesenke Domonkai Eastern Region USA, All Rights Reserved                                                                                   Created by CoCollaborations, LLC